Kesses Hus

Address
v/ Mai Knudsen
Bavnbak 4, Klitmøller
7700 Thisted
cvr. nr 28 89 88 43
Phone
61 69 38 16
Email
kesseshus@gmail.com
Get Directions

Maj Torsdag til søndag kl. 12-20
Juni Mandage til torsdage åben kl. 12 – 17
Fredage, lørdage og søndage åben kl. 12 – 21
Juli og august Alle dage åben kl. 11-21
September Mandage til torsdage åben kl. 12 – 17
Fredage, lørdage og søndage åben kl. 12 – 21
Oktober Mandage til torsdage åben kl. 12 – 17
Fredage, lørdage og søndage åben kl. 12 – 21
Efterårsferien åben alle dage kl. 12-21